Byggnation:

 • Invändig och utvändig renovering (gips, kakel, klinker, spackling, målning, tapetsering, klick-golv mm)
 • Sten och betongväggar
 • Golvgjutning
 • Konstruktion och Installation av metall trä förstärkt betong och betongkonstruktioner (gjutning av grunder pelare, tak balkar trossbottnar mm)
 • Stenarbete
 • Takarbeten av alla typer
 • Montage för säkerhet (staket entréer trottoarer i sten mm)
 • Timmer och stockhus
 • Installation av bevattningssystem

Andra Tjänster

 • Konsultation av byggrelaterade frågor
 • Delfaser av byggprojekt (tekniska, konstruktion, osv)
 • Projektledning
 • Transporter
 • Huvudentreprenör
 • Grävarbete och minigrävare uthyres